Bakgrunnsinformasjon

Om Hønefoss Kamera Klubb

Hønefoss Kamera Klubb ble stiftet 24.04.1944

Vi holder til i Storgaten 7, 3 etg.(Arcaden)

Klubbkvelder: 2 tirsdager i måneden

Postadresse:

Postboks 3132 Eikli, 
3501 HØNEFOSS

Bankkonto 2230.20.10521 i Hønefoss Sparebank.
Organisasjonsnummer 985 708 029

hokkstyre@gmail.com 

      Stefanie Hulka: Pusur