Bakgrunnsinformasjon

Om Hønefoss Kamera Klubb

Hønefoss Kamera Klubb ble stiftet 24.04.1944

Vi holder til i Frivillighetens Hus tidl Hønefoss skole i Hønengaten 9

Klubbkvelder: siste tirsdag i måneden

Postadresse:

Postboks 3132 Eikli, 
3501 HØNEFOSS

Bankkonto 2230.20.10521 i Hønefoss Sparebank.
Organisasjonsnummer 985 708 029

hokkstyre@gmail.com 

Møteplan, se lenger ned.

Møteplan

                                                              Stefanie Hulka: Pusur