31. Hønefoss 2021

Kjære tidligere deltakere i HØKKs landsomfattende fotokonkurranse,
Vi er på igjen i år, litt senere enn vanlig.
Dette skyldes blant annet at vi har overveiet å ta i bruk NSFF's mottaksløsning for fotokonkurranser. Imidlertid er det sånn at denne bare legger til rette for at medlemmer av fotokubber/NSFF som har opprettet profil på NSFFs nettsider, kan delta. Vi har en del trofaste og over lang tid deltakere som ikke er med i fotoklubber, og følte oss ikke helt klare for å ekskludere dem, selv om dette er en løsning som er arbeidsbesparende for oss. Vi er også litt sentimentale i forhold til den gamle metoden med at juryen møtes fysisk for å gjøre jobben ?
Vi tar gjerne tilbakemelding fra dere på hva dere synes om konkurransens fremtidige mottaksløsning.
I mellomtiden, her er invitasjon til årets konkurranse på tradisjonelt vis.

Invitasjon (PDF)