Verv Navn           Epost Telefon
Styret      
Leder Trond Skyseth       skytro@gmail.com 47876434
Kasserer Stefanie Hulka stefaniehulka@gmail.com 99353181
Styremedlem      
Styremedlem Kjell O. Bakkene k-ole-ba@online.no 90057056
Styremedlem      
       
     
Redaksjonsgruppa Anne-Lise Tufte annelise.tufte@gmail.com 95262262
     
  Dag Johansen djohans3@online.no 48092706
Utstillingsgruppa Lasse Sparby sparby.lasse@gmail.com 48301200
  Hanne Therese J. Skallerud hanters@online.no  
  Terje Michaelsen terje@michaelsen.name 92483417
Konkurransegruppa Arild Støa arildstoa@gmail.com 95281057
  Laila Aslesen laila.aslesen@fastlane.no 32122241
  Trond Skyseth Trond.Skyseth@statkart.no 47876434
  Carl-Fredrik Hansen cfhan@online.no 32142324
Kalendergruppa Trine Brenden trine@lrs-as.no 45479602
  Linda Jean Mayes    
  Torgeir Kroken olkroken@online.no 99234907

Login Form

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.