Verv Navn           Epost Telefon
Styret      
Leder Trond Skyseth       skytro@gmail.com 47876434
Kasserer Stefanie Hulka stefaniehulka@gmail.com 99353181
Sekretær Tom Runar Svensen tom.svensen@hadeland-energi.net   
Styremedlem Kjell Ole Bakkene k-ole-ba@online.no 90057056
Styremedlem      
Webansvarlig (Ekstern) Frank Tverran frank@tverran.no 97595520
     
Redaksjonsgruppa Anne-Lise Tufte annelise.tufte@gmail.com 95262262
  Dag Fekjær Johansen djohans3@online.no 48092706
Utstillingsgruppa Inger Hurum    
  Terje Michaelsen terje@michaelsen.name 92483417
Konkurransegruppa Arild Støa arildstoa@gmail.com 95281057
  Trond Skyseth Trond.Skyseth@statkart.no 47876434
  Carl-Fredrik Hansen cfhan@online.no 32142324
Konkurranseutvalg Hønefoss nasjonale Laila Aslesen    
  Tore Hansen    
Revisor Arild Støa    

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.