Årets temaer er følgende:

1. Menneskeportrett
Ett eller to mennesker (ikke gruppe)                                                                                                                                                                                                                                          
 

2. Linjer
Horisontale, vertikale, parallelle, buer, kurver, s-kurver.

3. Naturfoto
Bredt tema. Inkluderer dyre- og fugleliv.  Hus, biler og andre elementer som ikke er natur, skal ikke dominere.

4. Lek
Mennesker, dyr (ikke «lek» i Photoshop..).

5. Makro

6. Kvelds/nattbilder
Både natur og urbant.  Utendørs.

Temaene er de samme under hele 2017-sesongen.

Som du ser er hvert tema utstyrt med et nummer. Dette nummeret bruker du når du merker dine bilder, f.eks.: 1 Bestefar Ole Olsen.jpg

Bildet er da med i 1. Menneskeportrett – temaet. Bildet er også med i konkurransen om årets fotograf og årets bilde.

Bilder uten angitt tema er med i årets fotograf og årets bilde.

Det blir to TPT konkurranser på våren og to om høsten.

Utfyllende regler finnes på hjemmesiden Hokk.no

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.