28honefoss

Hønefoss Kamera Klubb innbyr for 28. gang til Nasjonal Fotokonkurranse for digitale bilder!
Vi fortsetter som før og gleder oss til at konkurransen snart har et nytt jubileum. Det er en glede og ære at så mange fortsatt sender inn bilder hvert år, og vi har fortsatt premier, plaketter og diplomer å dele ut til dyktige norske fotoamatører.

Julemøtet blir 11 desember og vi skal ha visning og premiering for 28 Hønefoss den dagen


Kategori Beste Fotoklubb fortsetter, og vi vil også denne gangen hente inn dyktige jurymedlemmer med god bakgrunn innen fotografi. Så fyr løs, ta bilder som du brenner for eller bruk bilder du har stor tro på. Kanskje nettopp du blir vinneren i år?
Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) bidrar igjen med sin flotte pokal til Beste Bilde, og Hønefoss Sparebank bidrar med 2 kompaktkameraer; til Beste Menneskeportrett og Beste Naturbilde.

Innleveringsfrist er 1. november 2018. Dato for premiering og visning blir annonsert senere. Konkurransen har NSFF godkjenning 2018/05.

Premiering

1. Beste Fotograf totalt Gullplakett og pengepremie
2. Beste Bilder Gullplakett og Pokal fra NSFF
    Inntil 2 sølvplaketter
    Inntil 3 bronseplaketter
3. Beste Naturbilde Gullplakett og Kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank
4. Beste Menneskeportrett Gullplakett og Kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank
5. Beste HØKK-fotograf Gullplakett
6. Beste Fotoklubb totalt Gullplakett
7. Hederlig omtale og Antatte Diplomer

Ca. 25 % av bildene vil bli antatt.

Konkurranseregler

1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge. Tidligere premierte bilder i konkurransen kan ikke delta, men har bildet oppnådd Hederlig Omtale eller Antatt, kan du gjerne prøve det igjen.
2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.
3. Tema: Fritt og inntil 4 bilder per fotograf.
4. Deltagergebyret er kr. 150,- som må innbetales klubbens bankkonto 2230.20.10521 innen 1. november. Merk betalingen med: 28. Hønefoss. Viktig! Navn på fotograf må fremgå av betalingen. NB! Vi tar ikke Paypal. Betaling til konto er eneste betalingsmetode.
5. HØKK forbeholder seg retten til følgende bruk uten vederlag:
• Vinnerbilder vil bli brukt av HØKK i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.
• Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media.
6. Innleveringsfrist er 1. november.
• Bildene sendes på e-post til: nasjonalhokk@gmail.com
• I e-posten SKAL det angis navn og adresse på fotograf og navn på bildefilene som legges ved e-posten, og navn på fotoklubb hvis man er medlem av en, så klubben din er med i konkurransen om Beste Fotoklubb.
• Vi kan dessverre ikke love omgående bekreftelse på mottak, men alt besvares etter hvert.
• Bilder som ikke følger disse reglene blir ikke godtatt:
a. Bildene skal være i jpg format.
b. Bildefilene må ha riktig navn.
LES DETTE NØYE: Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf (eks:
Vinterlandskap - Ole Olsen). Store bokstaver, og æ, ø og å er ok, men IKKE tegn som , . _ osv.
Annen informasjon skal ikke inkluderes i filnavnet.
• Bildene BØR være minimum 1024 x 768 piksler for å fremstå best mulig ved visning til jury.

Kontaktperson: Tore Hansen, tlf. 41 90 81 45 (m), tlf. 32 12 07 31 (hj)
Mailadresse: nasjonalhokk@gmail.com

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.