Tre på topp er en uhøytidelig konkurranse som vises på medlemsmøtene til Hønefoss Kamera Klubb. Konkurransen arrangeres etter følgende retningslinjer: Konkurransen foregår over 4 til 6 runder pr. sesong, bestemt av konkurransegruppa. Sesongen foregår fra januar til og med november. Tidspunktet for hver runde bestemmes av klubbens styre, i samarbeid med konkurransegruppa. Resultatene premieres på klubbens desembermøte hvert år, så sant resultatene er klare. Konkurransen er anonym, men navn på 1. til 3. plass blir opplyst.

Innlevering

 • Hvert medlem kan levere inntil 3 bilder pr. runde.
 • Bildene sendes til vår e-post adresse:  hokk44@gmail.com
 • Innlevering skal skje mellom 1. til og med senest tirsdag to uker før medlemsmøtet, i den måneden som konkurransen foregår.
 • Bilder som kommer inn før eller etter denne tiden, kommer ikke med i rundens konkurranse.
 • Når konkurransegruppa mottar bilder, sendes bekreftelse på at bildene er mottatt.
 • Deltakere som ikke får denne bekreftelsen må si fra til konkurransegruppa senest dagen etter innleveringsfristen.
 • Konkurransegruppa purrer ikke på manglende innleveringer. Ved sykdom eller andre grunner til manglende innlevering, må medlemmet eventuelt ta kontakt med konkurransegruppa.
 • Bilder uten oppgitt tema merkes slik: Tittel Fornavn Etternavn f.eks. Soloppgang Ole Olsen.jpg
 • Dersom ett eller flere bilder skal være med i temakonkurransen merkes dette spesielt: Tema Tittel Fornavn Etternavn (i denne rekkefølgen) f.eks. Menneskeportrett Bestefar Ole Olsen.jpg
 • Bilder som er premierte er ikke lenger anonyme, og kan ikke delta i konkurransen ved senere anledninger.
 • Bildene skal leveres i jpg og være vedlegg til e-post.
 • Det er ikke satt noen begrensninger på eventuelle bearbeidinger eller manipuleringer. Tekster (f.eks navn eller tittel) på bildet er ikke tillatt.

Temaer

Temaene er de samme hele året. Valg av temaer, eventuelt med definisjoner, blir oppgitt før konkurransen starter. Det ønskes forslag til temaer fra medlemmene.

Juryering

 1. Juryen skal bestå av tre medlemmer.
 2. Konkurransegruppa utpeker jurymedlemmene.
 3. Juryens dom er endelig, og kan ikke påklages.
 4. Juryering foregår en uke før hvert medlemsmøte hvor det er TPT konkurranse.
 5. Hvert jurymedlem gir 1 til 10 poeng pr. bilde.
 6. Jurymedlemmer kan levere dobbelt antall bilder i påfølgende runde.
 7. Jurymedlemmer i siste runde, kan delta med dobbelt antall bilder i nest siste runde.

Visning

 • Bildene fra hver runde blir vist på påfølgende medlemsmøte.
 • Visningen skal være anonym, det vil si at ingen skal vite hvem som har levert bildene.
 • Til slutt blir vinnerbildene i hver klasse vist og fotografens navn lest opp.
 • Ved denne visningen er det ingen premiering.
 • Resultatlisten blir presentert.
 • Det vil bli kommentarer på enkelte bilder, litt avhengig av om juryen er tilstede, og om tiden tillater det.

Premiering

 • Alle bildene er med i konkurransen om de tre beste bildene i hver runde.
 • Årets fotograf er den som får høyest poengsum for alle rundene.
 • Årets bilde er det (de hvis flere med samme poengsum) bildet som oppnår høyest poengsum i løpet av året.
 • Årets temavinnere er de som har tatt enkeltbildene med høyest poeng innen hvert tema.
 • Det kreves minst to deltakere innen temaet for at vinner kåres.
 • Årets fotograf premieres med gullplakett.
 • Årets bilde premieres med gullplakett.
 • Årets temavinnere premieres med diplom.

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.