En kort innføring om fotografering i råformat for begynnere. Fra medlemsmøte 12.2.2013 ved Oddbjørn Strand.

Ved å fotografere i råformat beholder du selv kontrollen over bildefilene dine i stedet for å overlate viktige beslutninger til kameraet. Bildekvaliteten blir bedre, og du beholder muligheten til å korrigere eksponering og hvitbalanse og mye mer i ettertid.

Slik gjør du det:

 • Still inn kameraet til å lagre bilder i råformat(RAW, NEF, etc.)
 • Ta bilder
 • Overfør bilder til PC (kabel eller kortleser)
 • Åpne råfilene i Adobe Photoshop eller Elements
  – Bildene kommer opp i Adobe Camera Raw (ACR)
  – Gjør evt. justeringer i ACR
  – Klikk Open for å åpne bildet i Photoshop eller Elements
     eller Done for å lagre endringer i samme format
     eller Save Image for å lagre i nytt format
     eller Cancel for å gå ut uten å lagre

 Råfileditoren Adobe Camera Raw (ACR)

 

Lagre som .dng-fil (digitalt negativ)

ACR save

Råformatet er ulikt for forskjellige kameraer, selv om de er fra samme produsent. Adobe Camera Raw forstår de fleste råformater, og det kommer stadige oppdateringer for å håndtere nye kameramodeller.

Adobe har utviklet et standardisert filformat, DNG (Digital Negative), som kan erstatte de fleste råformater. Konverteringsprogrammet Adobe DNG converter som gjør om fra råformat til .DNG kan lastes ned gratis fra www.adobe.com.

Adobe har også utviklet en «codec», et program som koder og dekoder DNG-filene for visning i Windows utforsker (som miniatyrbilder) og i Windows bildevisning. Denne kan lastes ned gratis fra samme sted.

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.