1. runde tre på topp 2016
Verv Navn           Epost Telefon
Styret      
Leder Trond Skyseth       skytro@gmail.com 47876434
Kasserer Stefanie Hulka stefaniehulka@gmail.com 99353181
Styremedlem Hans Arne Østlund hans.la4eu@gmail.com 94032007
Styremedlem Kjell O. Bakkene k-ole-ba@online.no 90057056
Styremedlem      
       
     
Redaksjonsgruppa Anne Lise Tufte annelise-tufte@gmail.com 95262262
  Hans Arne Østlund hans.la4eu@gmail.com 94032007
  Dag Johansen djohans3@online.no 48092706
Utstillingsgruppa Lasse Sparby sparby.lasse@gmail.com 48301200
  Hanne Therese J. Skallerud hanters@online.no  
  Terje Michaelsen terje@michaelsen.name 92483417
Konkurransegruppa Arild Støa arildstoa@gmail.com 95281057
  Laila Aslesen laila.aslesen@fastlane.no 32122241
  Trond Skyseth Trond.Skyseth@statkart.no 47876434
  Carl-Fredrik Hansen cfhan@online.no 32142324
Kalendergruppa Trine Brenden trine@lrs-as.no 45479602
  Linda Jean Mayes    
  Torgeir Kroken olkroken@online.no 99234907

Hønefoss Kamera Klubb stiftet 24.04.1944

Vi holder til i Storgaten 7, 3 etg.

Klubbkvelder: 2 tirsdager i måneden se møteprogram

LesVedtektene her

 

Postboks 3132 Eikli, 3501 HØNEFOSS

Bankkonto 2230.20.10521 i Hønefoss Sparebank.
Organisasjonsnummer 985 708 029.

Klubbens side har ligget ned en stund på grunn av hacking,men nå er vi i full gang med å lage helt nye sider.

Noe informasjon er nå lagt ut, men fortvil ikke det kommer mer.

fisking-mona t enold lundemo 1

Fotograf: Mona T. Lundemo

Copyright © 2015 Hønefoss Kamera Klubb. All Rights Reserved.